top of page

At vi skal tage udgangspunkt i dét sted, hvor eleven er - og vise eleven det næste trin frem imod målet. Det er at vise den nærmeste udviklingszone.

Det er Vygistskijs teorier, der  dermed ligger bag NUZO-metoden. 

 

Når de faglige opgaver tilrettelægges, tages der altid udgangspunkt i det grønne felt, hvor vi er sikre på ,at eleven selv kan klare  sin opgave på det faglige niveau.

 

Det nye for eleven er derfor ikke det faglige, men blot arbejdsgangen: 

Hvordan laver jeg opgaven, hvor skal jeg ha mine ting, hvor lang tid tager opgaven etc.

Når eleven er fortrolig med arbejdsgangen, løftes det faglige niveau ind i den gule zone. I den gule zone får eleven lidt hjælp fra den voksne, indtil han igen er fortrolig med opgaven. 

Den hvide streg i tegningen nedenfor, viser hvordan eleven, ved at  lave samme opgave flere gange, arbejder i loop, og derved gradvis øger sin nærmeste udviklingszone fra grøn til gul og videre ind i en ny grøn zone. 

 

grøn zone: jeg kan selv -   gul zone:   jeg kan med hjælp

bottom of page