top of page

NUZO-metoden i praksis

Hvad får eleven ud af NUZO-metoden​
  • Tryghed i at arbejde med opgaver i nærmeste udviklingszone

  • Glæde ved at at kunne arbejde varieret, selstændigt og i eget tempo.

  • Overblik over egne opgaver og arbejdsmænge

  • Øget læring og udvikling

  • Følelsen af mestring gennem succeser

Hvad får undervisernen ud af NUZO-metoden

  • Frigørelse af kræfter og tid i såvel undervisnings- som forrebedelsesfase.

  • Større mulighed for at nå rundt om alle dine elever i undervisnings-situationen.

  • Overblik over dine elevers udvikling og aktuelle standpunkt

  • Mulighed for at anvende de materialer, du i forvejen arbejder med.

bottom of page