top of page

Hvad er NUZO-metoden ?

NUZO-metoden er et bud på  en læringsmetode /arbejdsmetode, som hjælper og støtter elever med specielle behov i den faglige læring.

 

At undervise elever med specielle behov kan godt være en udfordring, når eleverne hver især har sit eget tempo og er på forskellige udviklingstrin.

  • nogle elever er langsomme og omstændige, andre har brug for hurtige skift.

  • nogle elever har brug for den samme rutine hver dag, mens andre bedre kan klare skift og fleksibilitet.

  • nogle elever kan have en dårlig dagsform og kan ikke overkomme særlig mange udfordringer, mens andre er klar til nye udfordringer.

  • nogle elever kan ikke sidde stille, mens andre sidder tungt i stolen.

  • nogle elever højrøstet og larmende mens andre har brug for stilhed for at kunne koncentrere sig.

 

Hvordan i alverden tilrettelægger man en kvalificeret faglig undervisning for disse elever ,hvor man tilgodeser alle behov, får eleven til at arbejde selvstændigt og ikke mindst giver tid til at man som lærer kan komme omkring hver enkelt elev hver dag?

 

NUZO-metoden er en velafprøvet måde at organisere undervisningen på, så elever med vanskeligheder får lyst og ro til at lære i eget tempo . Det er en metode, som hjælper eleven til at arbejde selvstændigt med opgaver.

NUZO-metoden fremmer motivationen så eleven 

  • får en  følelse af at være inkluderet og være en del af af fællesskabet

  • arbejder med opgaver, som er motiverende og fremmer indstillingen til at arbejde selvstændigt

  • oplever medbestmmelse i hvordan opgaverne skal løses og ser en mening med opgaven.

  • oplever synlige mål for læring.

NUZO-metoden vil give dig overblik, tid og ro til hver elev og måske en ny tilgang til forberedelse uden stress.

 

NUZO-metoden er resultatet af et pædagogisk udviklingsarbejde i den vidtgående specialundervisning, hvor elevgruppen er  elever  med generel retardering og forskellige diagnoser som ADHD, Autisme, TF, Downs, sjældnere syndromer og andre medfødte hjerneskader.

Et fællestræk for disse elever er, at de alle har problemer med de eksekutive funktioner, ( funktioner hvor hjernen planlægger, laver strategier og husker) .

NUZO-metoden støtter eleven i de eksekutive strategier med en fast struktur, og frigør dermed den mentale energi til læring.

bottom of page